ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาคประชาชน

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาคประชาชน เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาโดย UNCOMMON International Group นำโดยนายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ทั้งนี้โครงการนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ Uncommon for Equality และ Uncommon Move ซึ่งผลักดันด้านการลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาศและส่งเสริมความเท่าเทียม

by

UNCOMMON MOVE

Volunteers

Status

GETTING STARTED

Apply or Join as

 • Facebook

UNCOMMON International Group​'s Official Sites

 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook

©️ UNCOMMON International Group

Since 2018. Website Version 10.1

View terms of use

View transparency reports

LEAVE MESSAGE